מס' כרטיס 118399  מדור ומדף: קנב-י
 
דא גזירת אורייתא
ובחוקותיהם לא תלכו
וילדמן, יהושע אלטר ב"ר אלימלך
בענין איסור הנחת בלורית
ירושלים חש"ד