מס' כרטיס 118400  מדור ומדף: קנב-י
 
לא תעמוד על דם רעך
ועד הישיבות בארץ ישראל
קריאה לקליטת ילדים ממחנות העולים
ירושלים חש"ד