מס' כרטיס 118404  מדור ומדף: קנב-י
 
הצהרה גלויה
מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל
בקשר עם השביתה שאספת הנבחרים של כנסת
ישראל הכריזה ליום רביעי הבא ט סיון
ירושלים חש"ד