מס' כרטיס 118405  מדור ומדף: קנב-י
 
הודעה
כולל שומרי החומות ירושלים
אספה כללית של בני כוללנו ביום ד' כו סיון
ירושלים חש"ד