מס' כרטיס 118407  מדור ומדף: קנב-י
 
כורת ברית
בני הישיבות אשר בתוככי עיה"ק ירושלם ת"ו
נגד בתי ספר (שולעס)
ירושלים תרצז