מס' כרטיס 118409  מדור ומדף: קנב-י
 
יום צום כללי
הרבנות הראשית לא"י
נאקת עמנו עולה..בצרה הזאת אשר לא היתה
כמוה.. הוכרז יום א' דסליחות כב אלול תש"א
ליום צום ותפלה
ירושלים תשא