מס' כרטיס 118411  מדור ומדף: קנב-י
 
מודעה ואזהרה
העדה החרדית פרושים וחסידים
על הפרצה של פירוד חלק מהשחיטה האשכנזית
אשר עברה לרשות קהלת הועד הלאומי
ירושלים תרצז
ועוד עלון
זכור
כל הקונה בשר.. מחזיק ידי עושי רשעה