מס' כרטיס 118412  מדור ומדף: קנב-י
 
הגאון האמתי, אביר הרועים סוע"ה
ועד הישיבות בארץ ישראל
ה"ר יחזקאל אברמסקי יגיד שעור בהלכה
בהיכל ישיבת עץ חיים ביום ד' דחוהמ"פ
ירושלים חש"ד