מס' כרטיס 118417  מדור ומדף: קנב-י
 
לצבור הנאמן לד' ולתורותו!
"יהדות"
מרכז להפצת תורה ויהדות בין הנוער העובד
ירושלים חש"ד