מס' כרטיס 118419  מדור ומדף: קנב-י
 
חגיגת הנחת אבן הפנה!
קהל יראים חסידים
הנחת אבן הפנה לבנין בית מקדש מעט על גג
חצר ..הישיש ר' יוסף אייזנער
עם כרטיס הזמנה
ירושלים חש"ד