מס' כרטיס 118421  מדור ומדף: קנב-י
 
החלצו למען החינוך העצמאי
בחתימת אדמו"רים ורבנים
ירושלים חש"ד