מס' כרטיס 118422  מדור ומדף: קנב-י
 
דעת תורה
נגד בתי הספר בעברית
בחתימת רבנים
ירושלים תרצג
פגום