מס' כרטיס 118423  מדור ומדף: קנב-י
 
לחברי אגודת ישראל בא"י
אגודת ישראל בארץ ישראל
בהקמת החזית הדתית המאוחדת
ירושלים תשט