מס' כרטיס 118425  מדור ומדף: קנב-י
 
יום תפלה כללי
הרבנות הראשית לא"י
בהיות שמצב רבנו גאון ישראל וקדושו
מרן אברהם יצחק יחזקיהו הכהן קוק חמור מאד
וקבעו את יום ..כ"ד תמוז תרצ"ה ליום תפלה
בחתימת אדמו"רים ורבנים
ירושלים תרצה