מס' כרטיס 118426  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה גלויה
איסור גמור להשתתף בבחירת אספת הנבחרים
בחתימת רבני הספרדים
ירושלים תרפו