מס' כרטיס 118427  מדור ומדף: קנב-י
 
באסיפה רבתי שהיתה ..ע"ד תלבושת
הפרוצה. בחתימת בי"ד האשכנזים והספרדים
ירושלים תשי