מס' כרטיס 118430  מדור ומדף: קנב-י
 
יום צום ואבל כללי
שלושת ימי אבלות בהסכמת הרבנים מכריזים
יום ד' כ"ג כסלו תש"ג ליום צום ואבל כללי
על הטבח האיום הנעשה בהמוני אחינו באירופה
ירושלים תשג