מס' כרטיס 118431  מדור ומדף: קנב-י
 
בשבת תשובה
בית הכנסת הגדול הגר"א בשכונת שערי חסד
פרשת האזינו ג' תשרי תרצ"ז
ידרוש .. מרן יעקב משה חרלפ בהלכה ואגדה
ירושלים תרצז