מס' כרטיס 118432  מדור ומדף: קנב-י
 
אל הצבור בירושלים
ועד העזרה לנגועי המאורעות באר"י
בהסכמת הרבנים נקבעו ימי ראש השנה הבעל"ט
לטובת נגועי המאורעות בארה"ק
ירושלים חש"ד