מס' כרטיס 118433  מדור ומדף: קנב-י
 
כרוז רבני ישראל על קרן היסוד
ירושלים תרץ