מס' כרטיס 118434  מדור ומדף: קנב-י
 
אימער, ביי יעדע צייט און ביי יעדע
לאגע, געדיינקט, אז -
הנהלת כולל חב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א
מגבית לקמחא דפסחא
ירושלים תשא