מס' כרטיס 118437  מדור ומדף: קנב-י
 
הודעה
הסתדרות פועלי אגדת ישראל ירושלם עיה"ק
שנוסדה ע"י הסתדרותנו קופת חולים
ירושלים חש"ד