מס' כרטיס 118438  מדור ומדף: קנב-י
 
מודעה ואזהרה
העדה החרדית פרושים וחסידים
נתברר שרבו המכשולות בענין תפילין ומזזות
ירושלים חש"ד