מס' כרטיס 118439  מדור ומדף: קנב-י
 
העתק מכתב מכ"י מרן אדמו"ר מסטראפקוב
הלברשטאם, יחזקאל שרגא מסטראפקוב
ע"י ועד חסידי צאנז, שינאוא, סטראפקוב
ירושלים חש"ד