מס' כרטיס 118441  מדור ומדף: קנב-י
 
ארגון התגוננות בפני התקפות מהאויר
הוראות לקהל
ירושלים חש"ד