מס' כרטיס 118443  מדור ומדף: קנב-י
 
בשורה טובה
שטרנשוס, יעקב שמעון
זכיתי לקיים נדרי בעת הפצצות להו"ל ספר
שאגת ירושלים
ירושלים תשח []