מס' כרטיס 118447  מדור ומדף: קנב-י
 
והייתם נקיים מד' ומישראל
אייזנבאך, שמואל
היות כי נתפרסם.. שגיסי הרב אלחנן אלימלך
שיפמאן שו"ב סירב ח"ו לד"ת..מצאתי להודיע
שדבר זה איננו אמת
ירושלים חש"ד