מס' כרטיס 118448  מדור ומדף: קנב-י
 
לכבוד הכנסיה הציונית הי"ג בקרלסבד
קוק, אברהם יצחק הכהן
דרישה שתוציא קול קורא במחאה נגד מחללי
קדשי עמנו, בחלול שבת וחלול הכשרות
ירושלים תרפג