מס' כרטיס 118450  מדור ומדף: קנב-י
 
לשאלת גיוס בני הישיבות
ולקובסקי, אליהו מרדכי ב"ר צבי יחיאל הלוי
ירושלים תשח