מס' כרטיס 118451  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה לאמירת השם הנכבד והנורא
קליין, זלמן חיים
ירושלים תרצד