מס' כרטיס 118456  מדור ומדף: קנב-י
 
כנסת ישראל
המועצה הדתית שע"י ועד הקהלה ירושלם ת"ו
נתקבל מכתב.. כי מצבו של מרן הגאון רבי
חיים עוזר בן רבקה עלקא גרודזנסקי
הולך וטוב. . ומבקשים להתפלל עבור שלומו
ירושלים חש"ד