מס' כרטיס 118463  מדור ומדף: קנב-י
 
אחים!
ועד העזרה ליהודי רוסיא
הולכים וקרבים ימי הרחמים אל נסיח דעתנו
ירושלים חש"ד