מס' כרטיס 118467  מדור ומדף: קנב-י
 
באסיפת חכמי התורה ובני הישיבות
שנתקיימה ט' אלול על ענין המדינה יהודית
לקבוע יום תפלה
ירושלים תרצז