מס' כרטיס 118468  מדור ומדף: קנב-י
 
הקבצו ושמעו בני יעקב
נגד בעלי הקולנוע הפתוחים בשבת
ירושלים חש"ד