מס' כרטיס 118472  מדור ומדף: קנב-י
 
יראה הקהל וישפוט!
שיפמן, אלחנן אלימלך
להודיע..נתקבלתי שו"ב לעדת הבבלים
ירושלים תרצג