מס' כרטיס 118473  מדור ומדף: קנב-י
 
ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע
רבני ירושלים א"י
עת צרה..לקבוע יום יב אייר .לומר סליחות
ירושלים תרצו