מס' כרטיס 118477  מדור ומדף: קנב-י
 
לקראת הגאולה השלמה
שבילי, חיים
פרסומת לספרו חשבונות הגאולה
ירושלים חש"ד