מס' כרטיס 118478  מדור ומדף: קנב-י
 
בקשה לכל באי בית ד'
ועד משמרת הצניעות
שלא להביא ילדות בשרוולים קצרים וכו'
ירושלים חש"ד