מס' כרטיס 118479  מדור ומדף: קנב-י
 
לכבוד אחינו היקרים בני המושבות
החוות והקבוצות בארץ הקדושה ת"ו
באשר עת הזרע ..השמרו נא מאיסור כלאים
קוק, אברהם יצחק הכהן
ירושלים תרפא