מס' כרטיס 118480  מדור ומדף: קנב-י
 
זאת הקופה
עבור אנשי תימן השוכנים בירושלים
ירושלים חש"ד