מס' כרטיס 118481  מדור ומדף: קנב-י
 
לנוער החרדי העובד!
"יהדות"
המרכז להפצת תורה ויהדות פותח שעורי תורה
ירושלים חש"ד