מס' כרטיס 118486  מדור ומדף: קנב-י
 
גלוי דעת
השחיטה של ועד הקהלה יש לה חזקת כשרות
ירושלים תרצו