מס' כרטיס 118487  מדור ומדף: קנב-י
 
ואלו יעמדו על הברכה!
הקצבים שלא ..עברו אל השחיטה החדשה
ירושלים חש"ד