מס' כרטיס 118493  מדור ומדף: קנב-ר
 
אל אחינו די בכל אתר ואתר
בדבר שילוח חבילות לאחינו ברוסיא. חתומים:
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
גראדזענסקי, חיים עוזר
ריגה תרצב