מס' כרטיס 118496  מדור ומדף: קנב-ל
 
יודישע טעכטער האט רחמנות!
קול קורא בהזהרה חמורה לאחב"י
בעניני צניעות. חתום ע"י אדמו"רים ורבנים
לבוב חש"ד