מס' כרטיס 118498  מדור ומדף: קנב-י
 
דברי קודש של נשיא הכולל כ"ק אדמו"ר
שליט"א מליובאוויטש ביום י"ט כסלו תרצא
אודות כולל חב"ד
ירושלים תרצא []