מס' כרטיס 118499  מדור ומדף: קנב-י
 
אחינו אנשי שלומנו, ד' עליהם יחיו!
ישיבת תורת אמת
זכרו החג הקדוש י"ט כסלו לטובת הישיבה
ירושלים חש"ד