מס' כרטיס 118500  מדור ומדף: קנב-י
 
לוח יאהרצייט
ישיבת תורת אמת ירושלים
עם ציורים בצבעים. בטופס זה נרשם בכ"י
היא"צ של הרה"ק אברהם ויוכבד שניאורסאהן
ירושלים חש"ד