מס' כרטיס 118505  מדור ומדף: קנב-י
 
לוח יאהרצייט
ישיבת תורת אמת ירושלים
עם תמונות קבר רחל, כותל המערבי והישיבה
בטופס זה נרשם יום פטירת אדמו"ר מהוריי"צ
ירושלים חש"ד