מס' כרטיס 118506  מדור ומדף: קנב-י
 
לוח יאהרצייט
ישיבת תורת אמת ירושלים
עם ציורים בצבעים. בטופס זה נרשם בכ"י
יא"צ הרבנית שטערנא שרה שניאורסאהן ע"ה
ירושלים חש"ד